Logo Trekschuit Maassluis

Op expeditie met De Goude Leeuwin naar Schipluiden

18 mrt 2023

Zaterdag 18 maart voer de trekschuit uit om te testen of deze onder de brug van de oude stoomtramlijn bij Schipluiden door zou kunnen. De trekschuit werd natuurlijk getrokken door één van de trekpaarden (Jarno), die bij toerbeurt zorgen, dat de vaart goed verloopt. Als er geen trekkade is, vaart de schuit met elektrische motor.

Aan boord van De Goude Leeuwin waren tal van vrijwilligers o.a. menners, scheepslieden zoals de schippers, een loper die zorgt dat het touw met een soort vork omhoog gehouden wordt, als er langs andere schepen gevaren wordt en gastvrouwen, de zgn. viswijven. Een goede samenwerking is heel belangrijk.

Dit alles in het kader: Wat kunnen we nog meer doen dan alleen varen?
Zo werd een bezoek gebracht aan Van Dorp Koetsen om de mogelijkheden voor combitochten met een Jan Plezier en/of de Diligence te onderzoeken. Dat waren en zijn vervoermiddelen, die eenieder aanspreken. Evenzo als de trekschuit. Het past allemaal bij elkaar, toen en nu.

Even terug naar de brug. Het water in de Vlaardingse Vaart stond vrij hoog, dat betekende dat het kielekiele zou worden. Maar daar was rekening mee gehouden. Zodra de schuit de brug naderde, moest men naar voren lopen. Halverwege – logisch – naar achteren.

En ja hoor het werkte op de heen én de terugweg. Er moest natuurlijk Op de Hand worden gevaren, dan was het geen probleem.

Gelukkig was er koffie met taart in Schipluiden genuttigd, zodoende was De Goude Leeuwin zwaarder bemenst. Het was een prachtige dag die een vervolg krijgt.