Logo Trekschuit Maassluis

De Maassluische Trekschuit gedoopt en te water gelaten

9 apr 2022

Op zaterdag 9 april 2022 was het eindelijk zover: op de Scheepswerf De Haas Maassluis stond de trekschuit in volle glorie en gepavoiseerd gereed voor de plechtigheid.

Een hele voorbereiding ging daaraan vooraf, maar hoe zou de weersgesteldheid zijn?

Nadat er donderdag voorafgaand nog sneeuw gevallen was, scheen de zon op zaterdag 9 april 2022 volop, weliswaar met een frisse noordwestenwind. Door de heldere blauwe lucht met af en toe een wit wolkje konden er prachtige foto’s van de Trekschuit en het fraaie oude centrum van Maassluis gemaakt worden.

Vanaf 13.00 uur stroomden de genodigden de werf op en later stond aan de overkant van het water de Hellingkade ook vol met publiek. Op de werf waren naar schatting circa 200 mensen, inclusief “Die Maeze Sanghers”.

Dit Shantykoor was belangrijk voor de maritieme sfeer, maar vooral ter ondersteuning van het massaal gezongen Maassluise Trekschuit Lied: tekst Janneke van Leeuwen op de wijs van het oude trekschuitlied zoals destijds door de Selvera’s gezongen.

Burgemeester Edo Haan vertolkte de trotse gevoelens van Maassluis over de na 300 jaar weer op Maassluise grond naar traditioneel ontwerp en bouwmethode gerealiseerde trekschuit door de Historische Scheepswerf “Zorg en Vlijt”.

De winnares van de modelbouwwedstrijd Nina Wever mocht de doop verrichten: “Ik doop u met de naam De Goude Leeuwin en wens u, uw bemanning en passagiers een behouden vaart”. Daarna sneuvelde de fles champagne, werd het naambord onthuld en ging De Goude Leeuwin nu officieel te water.

Met een klein gezelschap, waaronder de scheepsbouwer Peter Schouten, voer De Goude Leeuwin naar de Monstersche Sluis om naar de Maassluise vlieten geschut te worden, uiteraard na de klomp met een gepast bedrag gevuld te hebben.

Rond de sluis en de kades stond veel publiek en weer is gezamenlijk tijdens het schutten Het Maassluise Trekschuit Lied gezongen.

Aan de Veerstraat ZZ, nabij de Markt bereikt De Goude Leeuwin haar ligplaats tegenover de onlangs gerestaureerde gevelsteen van het voormalig hotel De Goude Leeuw!

Een prachtige middag in het historische centrum van Maassluis en een mooie start voor het vaarseizoen van De Goude Leeuwin vanaf 16 april 2022 iedere veertien dagen vanaf de Markt te Maassluis, daarbij in Midden-Delfland door een paard getrokken.

Pas toen de schipper om 17.00 uur aan een biertje toe was brak er een buitje los.